TÜRK EDEBİYATI \ Edebiyatımızda İlkler
TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER
  Yazı Boyutu: 10 12 14 16


TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER     

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

www.edebiyatbilgileri.com

 

*İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859

*İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

*Batılı tekniğe uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı Memnu

*İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859

*İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik

*İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül

*İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

*İlk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vakayi

*İlk yarı resmi gazete : Ceride-i Havadis

*İlk edebî roman: Namık Kemal / İntibah

*İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri

*İlk özel gazete : Şinasi ile Agah Efendi/ Tercüman-ı Ahval

*İlk pastoral şiir : A.Hamit Tarhan /Sahra

*İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan: Şinasî

*Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk gazeteci : Şinasi

*Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit Tarhan/Eşber  

*Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : A. Hamit Tarhan / Nesteren

*İlk bibliyografya:Katip Çelebi / Keşfü’z Zünun

*İlk hatıra kitabı : Babürşah /Babürname

*İlk hamse yazarı : Ali Şir Nevai

*İlk tezkire : Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais

*İlk şiir antolojisi : Ziya Paşa /Harabat

*İlk atasözleri kitabı : Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye

*İlk mizah dergisi : Diyojen /Teodor Kasap

*İlk hikaye kitabı : A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet

 *İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim

*İlk Türkçe yazılan ilk kitap : Yusuf Has Hacip / Kutadgu Bilig

*İlk siyasetname : Yusuf Has Hacip/ Kutadgu Bilig

*Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : Y. H. Hacip / Kutadgu Bilig

*İlk didaktik şiir örneğimiz Kutadgu Bilig

*Aruzla yazılan ilk eserimiz : Kutadgu Bilig

*İlk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya Uşaklıgil

*Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul

*İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

*İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk : Fecr-i Ati (Servet-i Fünün)

*İlk seyahatname : Seydi Ali Reis / Miratül Memalik

*İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi

*Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz : Fuat Köprülü

*Sahnelenen ilk tiyatro : Namık Kemal / Vatan yahut Silistre

*Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekilerinden farklı ilk örnekleri veren:T.Fikret

*Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı : Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki

*İlk natüralist eserimizin yazarı : Nabizade Nazım / Zehra

*Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim

*Şarkı nazım türünü ilk kullanan: Nedim

*İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi : Kamusul Alam

*İlk sözlüğümüz : Kaşgarlı Mahmut / Divan-ı Lügat-it Türk

*İlk Türkçe sözlük : Şemsettin Sami / Kamus-ı Türki

*İlk özdeyiş örneklerini veren : Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık

*Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin : Orhun Abideleri (Göktürk Kitabeleri)

*Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R.M. Ekrem

*Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: M.Emin Yurdakul

*Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı : Ömer Seyfettin

*Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan : A. Hamit Tarhan / Validem

*İlk köy şiiri : Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı

*İlk alfabemiz : Göktürk Alfabesi

*Tekke şiirinin kurucusu : Ahmet Yesevi

*İlk Türk destanı : Alp Er Tunga Destanı

*Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan : Namık Kemal

*Bizde epik tiyatro türünün kurucusu : Haldun Taner

*İlk kadın romancımız : Fatma Aliye Hanım

*Süslü nesrin ilk temsilcisi : Sinan Paşa

*Dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı

*Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan : Şinasi

*Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :H.E.Adıvar/Ateşten Gömlek

*İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı : Ahmet Vefik Paşa

*Deneme türünün kurucusu : Montaigne

*İlk divan şairi : Hoca Dehhani

*Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadoluyu işleyen : Refik Halit Karay

*En başarılı psikolojik roman yazarımız: Peyami Safa / 9.Hariciye Koğuşu

 

 

DÜNYA EDEBİYATINDA İLKLER

 

*İlk Modern Roman:  Servantes-Donkişot

*İlk Tahlil Romanı örneği:  Madam Dö La Fayet’in-Prenses Dö Klev

*Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri : Boccaio-Decameron

*Deneme türünün kurucusu : Montaigne

*Dünyanın bilinen ilk destanı : Sümerlerin Gılgamış Destanı

*Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı : Kırgızların Manas Destanı

*İlk mizah dergisi : Diyojen /Teodor Kasap

*Komedi türünün ilk büyük ustası : Aristophanes

*Trajedi türünün ilk büyük ustası : Aiskylos

 

(Taylan TATLI)

 

 

 

www.edebiyatbilgileri.com

Bu yazıyı : 333459 kişi okudu.
Bookmark and Share Arkadaşına Gönder  Yazdır
TAYLAN TATLI - ÖZEL DERS - TÜRKÇE - EDEBİYAT

 Eğitim Haberleri:
SORU BANKASI
LYS Edebiyat Soru Bankası
YGS Türkçe Soru Bankası
Çıkmış Edebiyat Soruları
Çıkmış Türkçe Soruları
2010 LYS Edebiyat Soruları
2010 YGS Türkçe Soruları
RESİM GALERİSİ
Sanatçılarımızın Fotoğrafları
Atatürk’ün Fotoğrafları
Ödüllü Fotoğraflar
Çiçek Resimleri
MÜZİK
Marşlar
Film Müzikleri
TV Radyo
Yeni Eklenenler
TÜRK EDEBİYATI / DİL VE ANLATIM YILLIK PLANLAR (2011-2012 YENİ MÜFREDATA GÖRE)
TÜRK EDEBİYATI / DİL VE ANLATIM MÜFREDATI DEĞİŞTİ (9-12 SINIFLAR ) YENİ PROGRAM (2011-2012)
HANGİ SÖZCÜK NASIL YAZILIR? (BÖYLE YAZILIR)
DİVAN EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ
2010 LYS-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORULARI VE CEVAPLARI
EDEBİYAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
SÖZ SANATLARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
YAZIM KURALLARI
TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER
Linkler
google
M.E.B
TC KİMLİK NO
Anket
Aktif anket yok !
E-Bülten
SMS Aboneliği
Paylaşmak Güzeldir
Sitemizde yayımlanmasını istediğiniz dosyalarınızı göndermek için aşağıdaki mail adresini kullanabilirsiniz.
Cevap anahtarı olmayan yazılı soruları ve başka sitelerden kopyalanan dosyalar sitemizde yayımlanmayacaktır.
edebiyatbilgileri@hotmail.com

Sitenin Kurucusu : Taylan TATLI

© 2010 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAK SİTESİ
E-Posta: info@edebiyatbilgileri.com